Noin

SHEs - Sustainable Horizon in European HEI’s -projekti edistää yhteiskunnan kehitystä laajasti. Se tukee tutkijoiden luontoa kunnioittavaa syvällistä ajattelua ja uusia haasteita ratkaisevia käytännön ammattilaisia. Olemme kuusi nuorta korkeakoulua, jotka sijaitsevat pienissä kaupungeissa EU:n suurten kasvukeskusten ulkopuolella: Etelä-Euroopasta Faro, Portugali ja Huelva, Espanja, Keski-Euroopasta Zlin, Tsekki ja Ludwigshafen, Saksa, Itä-Euroopasta Timisoara, Romania ja Pohjois-Euroopasta Lahti, Suomi ja toimimme yhdessä aluetalouden sekä -vaikuttavuuden hyväksi. Tuotamme lisäarvoa kestävän kehityksen tieteenalaan, pyrimme laajaan institutionaaliseen muutokseen ja tarjoamme yhteistyöalustan, jossa toimimme yhteistyössä ympäröivän ekosysteemin kansa. Tavoitteenamme on tukea institutionaalista muutosta eritysesti EU:n ulkopuolisissa partnerimaissamme verkostomme ja hyvien käytäntöjen avulla sekä määrittelemällä yhdessä tiekarttoja avoimen tieteen mukaiseen politiikkaan, tasa-arvoon, kestävään kehitykseen ja tutkijoiden yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Kestävän kehityksen tutkimuslähtökohtanamme ovat sen perinteiset osa-alueet kuten ympäristö- ja sosioekonomiset kysymykset, mutta keskitymme myös innovaatiolähtöisesti tekoälyyn edistäen samalla yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä aluekehitysvaikutusta. Hyödynnämme maantieteellistä ulottuvuuttamme, historiallisia, kulttuurisia ja kielellisiä yhteyksiä, sillä tavoitteenamme on myös toteuttaa SUSTAINABLE HORIZONS Euroopan ulkopuolella (Aasia, Afrikka, Etelä-Amerikka) tarjoamalla tohtorikoulutusta etäopintoina ja siten tukemalla paikallistasolla globaalia kestävää kehitystä ja hyvinvointia maapallolla.

Kumppanuus koostuu:

UNIVERSIDADE DO ALGARVE, Portugal

UNIVERSIDAD DE HUELVA, Spain

UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES “KING MIHAI I” FROM TIMISOARA, Romania

LAB UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Finland

LUDWIGSHAFEN UNIVERSITY OF BUSINESS AND SOCIETY, Germany

TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN, Czech Republic